Grace Murray Hopper Award

ofta bara Grace Hopper Award – årligt pris som delas ut av ameri­kanska ACM till en ung person inom it som be­löning för en bety­dande insats. Pris­tagaren får inte vara över 35 år. Priset har delats ut sedan 1971. Det är upp­kallat efter dator­pionjären Grace Hopper. – Läs mer på awards.acm.org/hopper. – Fler utmärkelser.