International federation for information processing

(IFIP) – en samarbetsorganisation för it­‑föreningar i många länder. Dataföreningen i Sverige är en av medlemmar­na. IFIP har funnits sedan 1960, och har ett stort antal arbetsgrupper. – Se ifip.org.

[yrkesorganisationer] [ändrad 15 oktober 2018]