Association for women in computing

(AWC) – en amerikansk organisation för kvinnor som är yrkes­verk­samma inom it. Grundades 1978. AWC delar ut ut­märkel­sen Ada Love­lace Award. – Se awc‑hq.org. Det är oklart om organisationen fortfarande är aktiv: webbsidan är daterad 2011. – Det finns också en studentförening vid Penn State (psu.edu) med nästan samma namn – se awc.cse.psu.edu.

[yrkesorganisationer] [ändrad 27 september 2021]