Association for women in computing

AWC –– amerikansk organisation för kvinnor som är yrkes­verk­samma inom it. Grundad 1978. –AWC delar ut ut­märkel­sen Ada Love­lace Award. –– Se awc‑hq.org.

[organisationer] [ändrad 21 november 2018]