Ethos award

Multistakeholder Ethos Award – utmärkelse som sedan 2014 delas ut av ICANN för ”ICANN-aktörer som har gjort djupgående insatser för kon­sen­sus­bas­e­rade lösningar med erkännande av betydelsen av ICANN:s multi­intres­sentmodell för styrning av internet och bidragit på ett sub­stan­ti­ellt sätt till ICANN:s intressen som organisation och gemenskap”. – Läs mer på ICANN:s webbsidor.

[utmärkelser] [26 juni 2017]

Okapi

Okapi Finance – betaltjänst, främst avsedd för människor i fattiga länder. – Användarna kan betala sina räkningar och skicka pengar från en app, och de kan också få sin lön och ta emot betalningar till sitt Okapi­konto. De behöver inte ha smart mobil eller dator för att använda tjänsten: de kan ändå skaffa ett konto och göra transaktionerna hos ett lokalt ombud. – Okapi är ingen bank, utan samarbetar med en bank i varje land där det är verksamt. Okapi samarbetar också med kontokortsföretaget Visa, samarbete med MasterCard kommer. – Se okapifinance.com. – Okapi har utvecklats av Gisele Mwepu, född i Kongo (Kinshasa), bosatt och ut­bildad i Sverige, och det har huvudkontor i Västerås. Gisele Mwepu utsågs till Årets innovationstalang 2017 (länk och länk). Hon driver också pro­gram­utveck­lings­före­taget Soft So­lu­tions (länk). – Okapi är ett sällsynt afrikanskt hov­djur, besläktat med giraffen. – Läs också om Bitpesa, Kopo Kopo, M‑Pesa och M‑Shwari.

[betalningar] [ändrad 10 juli 2017]

Gödelpriset

the Gödel Prize – årligt pris för enastående artiklar i ämnet teoretisk datorveten­skap. Det är uppkallat efter logikern Kurt Gödel. Priset har delats ut sedan 1993. Bakom priset står ACM och European as­so­ci­a­tion for theoretical computer science, EATCS (eatcs.org). I priset ingår 5 000 dollar. – Kurt Gödels insats för datorvetenskapen var dels att hans ofullständighetssats inspirerade Alan Turing till artikeln om Turingmaskinen, dels att han var först med att formulera problemet P=NP.) – Se denna webbsida.

[datorvetenskap] [utmärkelser] [ändrad 6 juni 2017]

Knuth-priset

Donald E Knuth Prize – ett pris som delas ut för ”enastående bidrag till datorvetenskapens grunder”. Det är uppenbarligen uppkallat efter Donald Knuth, och har delats ut sedan 1996. Priset är på 5 000 dollar. Det är ACM och IEEE som delar ut priset. – Se denna webbsida.

[don knuth] [utmärkelser] [ändrad 21 januari 2018]

Grace Murray Hopper Award

ofta bara Grace Hopper Award –– årligt pris som delas ut av ameri­kanska ACM till en ung person inom it som be­löning för en bety­dande insats. Pris­tagaren får inte vara över 35 år. Priset har delats ut sedan 1971. Det är upp­kallat efter dator­pionjären Grace Hopper. –– Läs mer på awards.acm.org/hopper. – Fler utmärkelser.

Pioneer Award

utmärkelse som varje år sedan 1992 delas ut av Electronic frontier foundation. Priset går till ”ledare som ”i det elektroniska gräns­landet breddar utrymmet för frihet och innovation på informations­teknikens fält””. –– Se EFF:s webb­sidor: länk. – Fler utmärkelser.

Xprize

en grupp pristävlingar där uppgiften är att finna lösningar på problem som hittills har ansetts olösliga. Det gäller tekniska eller humanitära problem. Vin­n­arna belönas med höga belopp –– flera miljoner dollar. – Tanken bakom de stora belöningarna är att lösningarna ska undgå marknads­miss­lyck­ande: vinnarna får till­räck­ligt med pengar för att kunna starta produktion och marknadsföring. Dessutom kan personerna bakom Xprize bidra med kunskap och erfaren­heter. Meningen är alltså att de vinnande lösningarna ska tas i bruk i stor skala. –– Det finns många Xprizes, se xprize.org/prizes. Se också Global learning Xprize. –– Priserna sam­ordnas av en stiftelse med samma namn, grundad 1995, se xprize.org. Stiftelsen har bland annat person­­allianser med Singularity university. I styrelsen finns fram­gångs­rika uppfinnare och före­tags­ledare som publicisten Ariana Huffington, Ray Kurzweil, Elon Musk, Larry Page från Google och Craig Venter, som kartlade människans DNA.

[forskning] [utmärkelser] [ändrad 24 juli 2017]