Pwnie Awards

årliga utmärkelser inom it-säkerhet. – Pwnie Awards delas ut till personer som upptäcker buggar i it-säkerhet, knäcker kryptering samt för forskning inom it-säkerhet. Priserna har delats ut sedan 2007 på konferensen Black hat. – Namnet Pwnie, som innehåller ordet pwn, uttalas som pony. – Se pwnies.com.

[utmärkelser] [19 april 2021]

Det gyllene förstoringsglaset

en årlig utmärkelse som ges till personer, initiativ eller organisationer som har gjort enastående insatser för källkritik och kritiskt tänkande på nätet, och / eller till barn eller vuxna som arbetat för att förbättra källkritiskt tänkande hos barn och unga. – Det gyllene förstoringsglaset delas sedan 2017 ut av Viralgranskaren†, från 2019 ersatt av Källkritikbyrån (kallkritikbyran.se), och InternetstiftelsenKällkritikens dag den 13 mars. – Se Metros webbsidor (arkiverade) och Källkritikbyråns webbsidor. (Metro upphörde som dagstidning i mars 2019 och alla dess journalister sades upp i juni 2019.)

[källkritik] [utmärkelser] [ändrad 2 mars 2021]

Ethos award

Multistakeholder Ethos Award – en utmärkelse som sedan 2014 delas ut av ICANN till ”ICANN-aktörer som har gjort djupgående insatser för konsensus­bas­e­rade lösningar med erkännande av betydelsen av ICANN:s multiintres­sentmodell för styrning av internet och bidragit på ett substanti­ellt sätt till ICANN:s intressen som organisation och gemenskap”. – Läs mer på ICANN:s webbsidor.

[utmärkelser] [ändrad 16 juni 2020]

Gödelpriset

the Gödel Prize – ett årligt pris för enastående artiklar i ämnet teoretisk datorveten­skap. Det är uppkallat efter logikern Kurt Gödel†. Priset har delats ut sedan 1993. Bakom priset står ACM och European association for theoretical computer science, EATCS (eatcs.org). I priset ingår 5 000 dollar. – Kurt Gödels insats för datorvetenskapen var dels att hans ofullständighetssats inspirerade Alan Turing† till artikeln om Turingmaskinen, dels att han var först med att formulera problemet P=NP?.) – Se denna webbsida.

[datorvetenskap] [utmärkelser] [ändrad 6 juni 2017]

Pioneer Award

en utmärkelse som varje år sedan 1992 delas ut av Electronic frontier foundation (EFF). Priset går till ledare som ”i det elektroniska gräns­landet breddar utrymmet för frihet och innovation på informations­teknikens fält”. – Se EFF:s webb­sidor: länk.

[utmärkelser] [ändrad 16 september 2019]

Grace Murray Hopper Award

ACM Grace Murray Hopper Award, ofta bara Grace Hopper Award – ett årligt pris som delas ut av amerikanska ACM till en ung person inom it som belöning för en bety­dande insats. Pristagaren får inte vara över 35 år. Priset har delats ut sedan 1971. Det är uppkallat efter datorpionjären Grace Hopper†. – Läs mer på awards.acm.org/hopper.

[utmärkelser] [ändrad 23 april 2020]