Dijkstra-priset

ett pris som delas ut årligen sedan år 2000 för framstående artiklar om distribuerad databehandling. Artikelns betydelse ska ha varit uppenbar i minst tio år. Priset är ett diplom och 2000 dollar. Det fullständiga namnet på utmärkelsen är the Edsger W Dijkstra paper prize in distributed computing. Bakom priset står ACM:s Symposium on principles of distributed computing (PODC) och EATC:s International symposium on distributed computing (DISC) – se podc.org och disc-conference.org. En lista över pristagarna finns i Wikipedia. – Priset är uppkallat efter Edsger Dijkstra.

[utmärkelser] [20 december 2022]

Pwnie Awards

årliga utmärkelser inom it-säkerhet. – Pwnie Awards delas ut till personer som upptäcker buggar i it‑säkerhet, knäcker kryptering samt för forskning inom it‑säkerhet. Priserna har delats ut sedan 2007 på konferensen Black hat. – Namnet Pwnie, som innehåller ordet pwn, uttalas som pony. – Se pwnies.com.

[utmärkelser] [19 april 2021]

Det gyllene förstoringsglaset

en årlig utmärkelse som ges till personer, initiativ eller organisationer som har gjort enastående insatser för källkritik och kritiskt tänkande på nätet, och / eller till barn eller vuxna som arbetat för att förbättra källkritiskt tänkande hos barn och unga. – Det gyllene förstoringsglaset delas ut på Källkritikens dag den 13 mars. Från 2017 var det av Viralgranskaren† som 2019 ersattes av Källkritikbyrån (kallkritikbyran.se), och Internetstiftelsen . – Se tidningen Metros webbsidor (arkiverade) och Källkritikbyråns webbsidor. (Metro upphörde som dagstidning i mars 2019 och alla dess journalister sades upp i juni 2019.)

[källkritik] [utmärkelser] [ändrad 9 mars 2023]

Ethos award

Multistakeholder Ethos Award – en utmärkelse som sedan 2014 delas ut av ICANN till ”ICANN-aktörer som har gjort djupgående insatser för konsensus­bas­e­rade lösningar med erkännande av betydelsen av ICANN:s multiintres­sentmodell för styrning av internet och bidragit på ett substanti­ellt sätt till ICANN:s intressen som organisation och gemenskap”. – Läs mer på ICANN:s webbsidor.

[utmärkelser] [ändrad 16 juni 2020]

Gödelpriset

the Gödel Prize – ett årligt pris för enastående artiklar i ämnet teoretisk datorveten­skap. – Det är uppkallat efter logikern Kurt Gödel†. Priset har delats ut sedan 1993. Bakom priset står ACM och European association for theoretical computer science, EATCS (eatcs.org). I priset ingår 5 000 dollar. – Kurt Gödels insats för datorvetenskapen var dels att hans ofullständighetssats inspirerade Alan Turing† till artikeln om Turingmaskinen, dels att han var först med att formulera problemet P=NP?.) – Se denna webbsida.

[datorvetenskap] [utmärkelser] [ändrad 6 juni 2017]

Ada Lovelace Award

en utmärkelse som delas ut av Association for women in computing (AWC). Priset ger till personer som utmärkt sig på ett av dessa områden, eller båda:

  • – Tekniska och vetenskapliga prestationer;
  • – Insatser till stöd för kvinnor i it‑världen.

– Utmärkelsen är uppkallat efter Ada Love­lace†. Fullständigt namn: Augusta Ada Lovelace Award. Det har delats ut sedan 1982, men inte varje år, fram till 2005. Efter 2005 har det bara delats ut 2019. – Se AWC:s webbplats: länk (från 2011). – Jäm­för med Love­lace Medal.

[ut­märkelser] [ändrad 27 september 2021]