kundupplevelse

kundens intryck av ett företag som hon är kund hos. – Ut­trycket an­vänds i synner­het om kundens intryck av webb­­sidor och annan elek­tro­nisk kommuni­ka­tion, men kund­­upp­­levelsen om­fattar all inter­­aktion mellan kunden och före­­taget. Alltså besök, person­­liga möten, tele­fon­­sam­tal och sociala medier samt annan elek­tro­nisk kom­­mu­ni­ka­tion. Att forma kundupp­­levelsen har blivit en spe­ci­ell genre inom webb­design. – På engelska: customer experience, förkortat CX. – Jämför med användarupplevelse.

[marknadsföring] [ändrad 8 september 2017]

användarupplevelse

(user experience, förkortas ibland UX) – användarens intryck, förståelse och reaktion på en produkt. Produkten kan vara ett program, ett operativsystem, en mobiltelefon eller något annat. – Uttrycket används i människa-dator‑interaktion. Användarupplevelse definieras i standarden ISO 9241–210 (länk) som de förnimmel­ser och reaktioner som uppstår hos en person genom användning och/eller förväntad användning av en produkt, system eller tjänst. – Experten Jakob Nielsen (länk) anser att en bra användarupplevelse innebär dels att webb­sidan, tjänsten eller programmet uppfyller användarens behov, dels att den gör det på ett tilltalande och lättfattligt sätt. – Jämför med kundupplevelse.

[användargränssnitt] [psykologi] [ändrad 8 september 2017]