kundupplevelse

kundens intryck av ett företag som hon är kund hos. – Ut­trycket an­vänds i synner­het om kundens intryck av webb­­sidor och annan elek­tro­nisk kommuni­ka­tion, men kund­­upp­­levelsen om­fattar all inter­­aktion mellan kunden och före­­taget. Alltså besök, person­­liga möten, tele­fon­­sam­tal och sociala medier samt annan elek­tro­nisk kom­­mu­ni­ka­tion. Att forma kundupp­­levelsen har blivit en spe­ci­ell genre inom webb­design. – På engelska: customer experience, förkortat CX. – Jämför med användarupplevelse.

[marknadsföring] [ändrad 8 september 2017]