legotillverkare

(contract manufacturer) – företag som tillverkar produkter eller komponenter på uppdrag av andra företag som sedan säljer produkterna under egna varumärken. Om företaget även konstruerar produkten för beställarens räkning kallas företaget för original design manufacturer (ODM). Om företaget har utvecklat produkten på eget initiativ och sedan låter andra företag sätta sitt varumärke på den kallas det för OEM (original equipment manufacturing). – Påpekande: Ordet legotillverkare har inget med byggklossarna att göra, utan ordet innehåller en form av ordet lega – anställning, det att man åter sig att göra något mot betalning. Jämför med legosoldat.

[företagstyper] [innovation och produktion] [ändrad 31 januari 2020]