garanterad tjänstekvalitet

(quality of service – qos) – internetkommunikation med på förväg överenskommen (och betalad) kvalitet. – Kunden betalar för en viss överföringskapacitet och kvalitetskontroll. Internets rsvp-protokoll liksom atm gör det möjligt att välja olika kvalitetsnivåer för kommunikationen. Alternativet kallas för best effort.