garanterad tjänstekvalitet

(quality of service – QOS) – datakommunikation med på förväg överenskommen (och betalad) kvalitet. – Kunden betalar för en viss överföringskapacitet och kvalitetskontroll. Internets RSVP‑protokoll liksom ATM gör det möjligt att välja olika kvalitetsnivåer för kommunikationen. – Alternativet kallas för best effort.

[datakommunikation] [ändrad 28 oktober 2018]