digital employee experience

(DEX) – personalens digitala upplevelse – de anställdas upplevelse av den digitala arbetsplatsen. – Upplevelsen omfattar sådant som tillgång till program, tjänster, resurser och hjälpmedel samt tillgänglighet och eventuellt krångel. Uttrycket har börjat användas under pandemin 2020–2021 med anledning av att många jobbar hemifrån och behöver ha tillgång till samma digitala arbetsmiljö som på kontoret. – Termen digital employee experience används ofta om tjänster som mäter hur effektivt de anställda faktiskt använder de program, tjänster och resurser som företaget tillhandahåller.

[arbetsmiljö] [6 februari 2022]

EX

– employee experience – medarbetarupplevelse – alltså hur en anställd upplever sitt arbete, sin arbetsplats och sin arbetsgivare.

[arbetsliv] [förkortningar på E] [5 september 2020]

CMX

(Connected media experience) – ett dödfött filformat för digitala musikalbum, avsett att bli en digital motsvarighet till LP- och CD‑album. En klickbar fil (i själva verket en sammansatt fil) skulle innehålla ett antal spår med musik samt text och bilder, som ett albumomslag. Bakom CMX, som tillkännagavs 2009, stod musikbolagen EMI, Sony, Universal och Warner Music Group. Det hela tycks ha runnit ut i sanden. – Apple har haft ett liknande format, iTunes LP†.

[filformat] [förkortningar på C] [försvunnet] [musik] [ändrad 18 juni 2018]