Macintosh

Bild på den första Macen med tangentbord och mus.
128 kilobyte. Mer behövs inte.

den första kommersiellt framgångsrika datorn med grafiskt användargränssnitt, lanserad 1984 av Apple. – Varumärket Macintosh används som bekant fortfarande, även om det bara är de grundläggande formerna för användargränssnittet som finns kvar. – Den första Macintosh från 1984 hade en karakteristisk form, ”fågelholken”: bildskärm och elektronik var sammanbyggda i en låda som stod på högkant, och som var designad för att inte se rektangulär ut. Bara tangentbordet och musen var separata. – Den allra första Macen hade ett arbetsminne på 128 kilobyte utan möjlighet till expansion; senare kom versioner med 512 kilobyte och MacPlus med hela en megabyte. Det fanns en diskettstation för 3 1/2‑tumsdisketter, en nyhet 1984, men ingen hårddisk. Krav från profession­ella användare gjorde att Apple utvecklade Macintosh II†, som var mer lik en PC till formen, hade hårddisk och kunde konfigureras av användaren. 1990 kom Macintosh Classic som till formen var en kopia av original‑Macen, men som hade färgskärm och hårddisk. – Alla Macar hade Motorola‑processor fram till 1994, då Apple gick över till PowerPC†‑processorn. 2005 gick Apple över till Intel‑processorer. I juni 2020 meddelades att Macarna skulle förses med processorer baserade på Arms konstruktion, och i november 2020 presenterades processorn M1. – Macintosh är uppkallad efter en amerikansk äppelsort. Kallas oftast bara för Mac. Operativsystemet heter från hösten 2016 macOS, tidigare OS X, ännu tidigare Mac OS X (de tre är vidareutvecklingar av samma operativsystem), och allra först Mac OS†, som var helt annorlunda. – Macintosh utvecklades som en enklare och billigare dator jämsides med Lisa†, som bara såldes i ett fåtal exemplar. Idén till det grafiska användargräns­snittet hämtades från forskningsinstitutet PARC:s dator Xerox Alto†. Apples utförande innehöll dock flera nyheter jämfört med Alto. – Macintoshs stora insats i datorhistorien är dels populariseringen av det grafiska användargränssnittet, dels att Macen möjliggjorde desktop publishing, vilket började med programmet Pagemaker†. – Utvecklingen av Macintosh skedde medan Apple sålde Apple II† i stora volymer. Mac‑projektet leddes först av Jef Raskin†, som tänkte sig en enkel dator med textbaserat användargränssnitt. Han blev under arbetets gång överkörd av Steve Jobs†, som tog över projektet och flyttade det till en särskild byggnad med piratflagga på taket. – Om du vill känna på hur det var att använda de allra första Macarna, testa på denna länk hos Internet Archive. – IDG:s artiklar om Macintosh, se denna länk.

[persondatorer] [ändrad 16 mars 2022]

Raskin, Jef

(19442005) – amerikansk program­utvecklare, initiativ­tagare till Apples Mac­intosh. – Jef (stavas så) Raskin anställdes 1978 på Apple, först som ansvarig för publi­ka­tioner. Han började 1979 utveckla det som skulle bli Macintosh, först kallat Annie. Steve Jobs† arbetade då på datorn Lisa†. Jobs gick så småningom över till Macintosh­projektet, och tog över det från Raskin, som sa upp sig 1982. – Raskin hade tänkt sig en enklare och annorlunda dator än den Macintosh som kom 1984. Raskin före­drog huvudsak­ligen text­baserade användargränssnitt. Efter att han slutade på Apple arbetade han som konsult och skribent. I boken The humane interface (sammanfattning finns här) beskrev han ett nytt an­vändar­gräns­snitt, senare om­döpt till Archy. Archy kan studeras och laddas ner på webbplatsen The Raskin Center (länk). – En film om Jef Raskin finns här. – Hans skrift The Mac and me finns på Internet Archive: länk. Ett alterna­tivt användargräns­snitt för Mac är uppkallat efter Raskin – se raskinformac.com.

[användargränssnitt] [it-historia] [jef raskin] [personer] [ändrad 13 augusti 2020]