PARC

Palo Alto Research center, förr Xerox PARC, sedan januari 2002 bara PARC – legen­da­riskt forsk­nings­institut i Palo Alto där mycket av det vi tar för givet i moderna person­datorer har upp­funnits. – Den första person­datorn som påminner om en modern person­dator var Xerox Alto, som ut­veck­lades 1973 på PARC, men som inte såldes kommersi­ellt. Den följdes 1981 av Xerox Star, som såldes kommersi­ellt, men som inte kunde hävda sig mot de billigare person­datorerna. – Kända forskare som har arbetat på PARC är Alan Kay, Bob Met­calfe, Anita Borg† och Mark Weiser†. – Xerox grundade PARC 1970 under ledning av fysikern George Pake (1925——2004, (se Wikipedia) med målet att upp­finna ”fram­tidens kontor”. Stig Hagström var chef på PARC 1976——1987. På PARC ut­veck­lades det grafiska an­vändar­gräns­snittet, det lokala nät­verket, ether­net och laser­skrivaren. Legen­da­riskt är också hur Xerox ständigt har för­summat att marknads­föra upp­finningarna. Det blev Steve Jobs som, efter att ha sett Xerox Alto, såg till att det grafiska an­vändar­gräns­snittet med fönster, ikon, mus och pekare blev normen för en användar­vänlig person­dator. – Till­sammans med Stan­ford-universi­tetet har Xerox PARC varit den kreativa motorn i Silicon Valley, men stor­hets­tiden var på 1970-talet. – Sedan januari 2002 är PARC, som tidigare var en avdelning, ett helägt dotter­bolag till Xerox. –– Se parc.com.

[forskningsinstitut] [it-historia] [ändrad 27 april 2018]