Pagemaker

det första programmet för layout och sidframställning på dator, släppt 1985, nerlagt 2004. – Page­maker använde det grafiska användargränssnittetMac (kort därefter också i Windows), sidbeskrivningsspråket Post­script från Adobe och de första ekonomiskt överkom­liga laserskriv­ar­na. Pagemaker, som utvecklades och såldes av företaget Aldus blev in­led­ningen till den stora omvälvningen av tidnings- och trycksaksproduktion som på mindre än tio år slutade med att praktiskt taget allt som trycks skrivs och formges på datorer (desktop publishing). – Pagemaker visade sig snart vara mer lämp­ligt för produktion av enstaka sidor än för tidningsformgiv­ning, så i tidningsbranschen konkurrerades det ut av QuarkXPress, senare av Adobes InDesign. 1994 köpte Adobe Aldus, som då upphörde att existera som varumärke. 2004 meddelade Adobe att Pagemaker inte ska utvecklas mer. Användarna uppmanades att gå över till InDesign. I över tio år fortsatte dock Adobe att tillhandahålla Pagemaker.

[applikationer] [grafik] [nerlagt] [ändrad 4 maj 2017]