textbaserat användargränssnitt

användargränssnitt som tar emot enbart skriftliga in­struktioner från tangentbordet. Allt som an­vändaren vill att datorn ska göra måste anges som skrift­liga in­struktioner. Man kan inte an­vända mus eller andra styr­don, och det finns inga ikoner eller andra bilder. (Se också prompt.) – Textbaserade användar­gräns­snitt var det vanliga innan grafiska användargräns­snitt blev vanliga på 1980‑talet. De anses fort­farande ha fördelar för användare som vet hur man an­vänder dem. Därför finns det både i Windows och i Unix-baserade operativ­system som macOS och Linux möjlighet att använda ett text­baserat an­vändar­gräns­snitt i ett särskilt fönster, ofta kallat kommandorad. – Se också terminal­emulator.

[användargränssnitt] [ändrad 16 oktober 2018]