PowerPC

(PPC) – en typ av processor som utvecklades i sam­arbete mellan Motor­ola, IBM och Apple, och lanserades 1991. – När Apple 2005 gick över till Intel‑processorer på Macintosh försvann PowerPC-processorerna från persondatormarknaden. De användes dock efter det på en del spelkonsoler. Den överordnade Power-serien av processorer från IBM finns kvar.  – PowerPC var en RISC‑processor som användes 1991–2005 i Macintosh‑datorer (där den er­satte Motorolas 68‑serie), i större system från IBM och i andra produkter. – IBM planerade i början av 1990‑talet att förse sina persondatorer med PowerPC‑processorer i stället för Intel‑proces­s­orer, men gav upp planerna. – PowerPC var en tillämpning av IBM:s processorkonstruktion Power. PowerPC lanserades som en 64‑bitars‑processor som också kunde fungera som 32‑bitarsprocessor. I själva verket användes pro­cessorerna mest som 32‑bitars­. Apple släppte sina första 64‑bitars­system med G5‑pro­cessorn under 2003. – Men sommaren 2005 beslöt Apple att gå över till pro­ces­sorer från Intel. Orsaken var att G5-konstruktionen inte klarade tillräckligt hög klockfrekvens och dessutom var för stor för att passa i bärbara datorer. Beslutet innebar i praktiken slutet för PowerPC på persondatorer. (2020 gick Apple över till Arm‑baserade processorer på Macintosh.) – PowerPC‑processorer tillverkas ändå fortfarande, bland annat för industriell användning. – Freescale† (avknoppning från Motor­ola, numera del av NXP, nxp.com) tillverkar Power‑processorer, och IBM utvecklar och tillverkar processorer för större system baserade på Power‑arkitekturen (se länk).

[processorer] [ändrad 28 april 2023]