Obi

Obi Worldphone – en smart mobil i låg­pris­klass. Den finns i två modeller för ungefär 1 100 re­spek­tive 1 700 kronor, och är ut­vecklad med tanke på användare i fattiga länder. Operativ­systemet är Android. Bakom före­taget Obi står förre Apple-chefen John Sculley. – Se obiworldphone.com (länkar direkt till en testsida). – Telefonerna finns att köpa i juni 2020, åtminstone i Indien.

[lågprisprodukter] [mobiltelefoner] [ändrad 3 juni 2020]

Newton

Hand som håller en Apple Messagepad.
MessagePad, mer känd som Newton.

ett nerlagt system för person­liga digitala assis­tenter (PDA:er), utvecklat av Apple i början av 1990‑talet. Det lades ner 1998. – Newton‑systemet var avsett för penndatorer utan tangentbord. Det hade automatisk tydning av text som skrevs för hand på bildskärmen med en speciell penna. Newton hade också integrerad hantering av information: uppgifter i anteckningar, kalender och adressbok hanterades som en enda data­bas, en freeform database. – Apples egna Newton‑handdator hette egentligen MessagePad, men kallades oftast för Newton. De såldes från 1993. MessagePad var helt skild från Macintosh. – Även andra före­tag tillverkade handhållna datorer baserade på Newton. – Newton‑satsningen lades ner av Steve Jobs† våren 1998. Då hade den mindre och enklare Palm† börjat ta över marknaden för PDA:er. – Newton började som projektet Knowledge navigator† på initiativ av Apples dåvarande chef John Sculley. – Newton-systemet var troligen alltför långt före sin tid. Begränsningar i processorkapacitet och minne gjorde det svårt att få de krävande programmen att fungera bra. Mycket av det som ingick i Newton har senare förverkligats i smarta mobiler och surfplattor.

[datorer] [it-historia] [nerlagt] [personliga data] [ändrad 1 maj 2020]

Jobs, Steve

(1956—2011) – grundare av Apple tillsammans med Steve Wozniak; vd för Apple 1997—2011. – Jobs och Wozniak grundade Apple 1976. I slutet av 1970‑talet var Apple med Apple II† världsledande på hemdatorer. – 1986 utmanövre­rades Jobs från Apple av John Sculley. Jobs startade då datorföretaget NeXT†, samtidigt som han köpte Pixar (sålt till Disney 2006) från George Lucas. 1997 blev NeXT uppköpt av Apple, som ville använda NeXTs operativsystem Next­Step† för att ersätta Macs dåvarande operativsystem Mac OS† med något helt nytt. Steve Jobs an­litades då, liksom Wozniak, som rådgivare, men tog snart över verksamheten. – Under Steve Jobs år som vd blev Apple ett framgångs­rikt och vinstgivande företag. 2011 blev det världens högst värderade företag. – 2001 lanserade Apple det nya operativsystemet Mac OS X (numera macOS), en vidare­­utveck­ling av NextStep. Sedan lanserade Apple under Steve Jobs framgångsrikt musikspelaren iPod, mobiltele­fonen iPhone och surfplattan iPad. – 2004 drabbades Jobs av cancer i bukspottkörteln, vilket då botades. Under 2009 genom­gick Steve Jobs bland annat en levertransplantation och var därför tjänstledig en stor del av året. Även under 2011 tog han tjänstledigt på grund av sjukdom. Den 25 augusti 2011 meddelade han att han avgick som vd för Apple, men kvarstod som styrelseordförande. Han avled den 5 oktober 2011. Han efterträddes som vd av Tim Cook. – Den amerikanska journalisten och författaren Walter Isaacsons biografi, kallad Steve Jobs (länk), kom ut dagarna efter Jobs död. 2015 kom Becoming Steve Jobs (länk) av Brent Schlender och Rick Tetzeli (länk). En långfilm, Steve Jobs: The man in The Machine (länk), hade premiär i sep­tem­ber 2015.

[it-historia] [personer] [steve jobs] [ändrad 28 september 2020]

Knowledge navigator

Apples vision från 1987 om ett dator­system som skulle kunna förstå och utföra instruk­tioner som getts i naturligt tal. – Knowledge navigator skulle ha tillgång till stora mängder information och känna igen talat språk (se också talgränssnitt). – Idén formulerades av Apples då­varande chef John Sculley, och åskådlig­gjordes i flera video­filmer. Den reali­se­rades på 1990‑talet i pro­jektet Newton†, som dock blev betydligt mindre avance­rat. Visionen gav också upphov till uttrycket person­lig digital assistent, PDA. – Först på 2010‑talet har det kommit tjänster som kommer i närheten av visionen i Knowledge navigator, se till exempel Amazon Echo, Cortana, Siri och Viv. – Länkar till video­filmerna om Knowledge navigator finns på Wikipedia, längst ner på sidan.

[ai] [experimentell teknik] [it-historia] [ändrad 15 maj 2018]