personlig digital assistent

  1. – personal digital assistant, förkortat PDA – digital hjälpreda – handhållen dator, vanligtvis penndator, med kalender, adressbok, klocka och möj­lig­het till anteckningar. Termen infördes med Apples Newton†, men typexemp­let på PDA var Palm†. Datortypen har sedan länge absorberats av smarta mobiler. – Jämför med PIM;
  2. – förkortningen pda kan också stå för ”public display of affection”.

[datorer] [ändrad 16 oktober 2018]