talgränssnitt

användargränssnitt som främst eller enbart använder tal. Det förutsätter taligenkänning och (givetvis) mikrofon. Användaren kan få svar med talsyntes eller talsvar (förinspelade ord och fraser), på andra sätt eller helt enkelt genom att den intalade instruktionen verkställs. Talgränssnitt lämpar sig för mycket små saker som inte har utrymme för tangentbord eller pekskärm och för sådant som bilkörning och fotografering, när man måste ha ögonen riktade på annat. Talgränssnitt har blivit en viktig trend i slutet av 2010-talet efter grafiskt användargränssnitt och pekgränssnitt – se talassistent. – På engelska: voice user interface, voice UI.

[talstyrning] [ändrad 2 oktober 2018]