Viv

en talstyrd digital hjälpreda baserad på artificiell intelligens, fortfarande under utveckling (december 2018). – Viv påminner om tjänster som Siri, Cortana och Alexa, men är mer ambitiöst tänkt. Viv kommer att ha ett öppet programmeringsgränssnitt så att vem som vill – organisationer eller enskilda personer – ska kunna utveckla tjänster för Viv. Existerande liknande tjänster kan bara utföra sådana tjänster som till­verkaren har program­me­rat dem för. Troligen kommer Viv först som app. – Viv ut­veck­las av samma personer som utvecklade Siri åt Apple. – Samsung köpte före­taget i oktober 2016, se pressmeddelande. – Se viv.ai.

[ai] [talstyrning][ändrad 3 december 2018]