Obi

Obi Worldphone – en smart mobil i låg­pris­klass. Den finns i två modeller för ungefär 1 100 re­spek­tive 1 700 kronor, och är ut­vecklad med tanke på användare i fattiga länder. Operativ­systemet är Android. Bakom före­taget Obi står förre Apple-chefen John Sculley. – Se obiworldphone.com (länkar direkt till en testsida). – Telefonerna finns att köpa i juni 2020, åtminstone i Indien.

[lågprisprodukter] [mobiltelefoner] [ändrad 3 juni 2020]