next generation firewall

nästa generations brandvägg – ett slags brandvägg som granskar trafiken med mer urskillning än traditionella brandväggar. Den stora skillnaden är att den nya brandväggsgenerationen är programmerad att känna igen de program som trafiken passerar mellan, till exempel webbläsare. De kan tillämpa olika regler för olika slags trafik. – Förkortas NGFW.

[it-säkerhet] [ändrad 25 juni 2020]