next generation firewall

brandvägg som granskar trafiken med mer urskillning än traditionella brandväggar. Den stora skillnaden är att den nya brandväggsgenerationen är programmerad att känna igen de program som trafiken passerar mellan, till exempel webbläsare. De kan tillämpa specifika regler för olika slags trafik. – Förkortas ngfw.