likewall

gilla-vägg eller gilla-mur om Face­book: att en del material bara är till­gäng­ligt om man först trycker på gilla (like). Före­kommer ofta när det gäller artister. Ordet: An­spelar på ord som pay­wall, se betal­vägg.