återringning

(callback) – i datasäkerhet: att ringa tillbaka till den som utifrån försöker logga in på ett dator­nät. – Åter­ring­ning görs för att kon­troll­era att an­ropet kommer från rätt ställe. Upp­­ring­ningen görs normalt auto­ma­tiskt till ett för­­in­ställt nummer efter att den upp­ringande har identi­fi­erat sig. – Även: när man har missat ett tele­fon­­sam­tal och ringer upp den som ringde.