djup paketinspektion

(deep packet inspection, DPI) – det att en brand­vägg granskar både inne­håll (nytto­last) och adress­information i elektroniska med­delanden. Kan göras för att stoppa spam och data­virus, men också för att censurera in­formation eller för att kart­lägga vilken in­formation an­vändarna tar emot och vilka personer de kommunicerar med. – Enklare brand­väggar granskar bara adress­informationen, så kallad shallow packet inspection – ytlig paketinspektion. – Se Wikipedia. – Kallas på engelska också för full packet inspection och total packet inspection.

[it-säkerhet] [ändrad 28 maj 2019]

Dagens ord: 2013-06-04