iron box

järnbur mjukvara som läggs in i ett nät för att för­dröja hackare, så att de kan spåras. Ofta i form av ett skal runt systemet, och med lock­­beten som håller hackaren syssel­­satt. Jäm­för med honungs­­fälla.