digitalskatt

benämning på den skatt på digitala tjänster på internet som 2018 föreslogs av EU-kommissionen. – Enligt förslaget ska de stora internetbaserade företagens intäkter (inte vinsten) från digitala tjänster beskattas med tre procent. Förslaget riktar sig främst mot stora amerikanska företag som Google och Facebook. – Bakom förslaget står främst Frankrike, men Sverige och flera andra EU-länder är emot, och för att skatten ska införas krävs enhällighet i EU. En omröstning om förslaget är planerad till december 2018. – Förslaget, som kallas för ”Corporate taxation of a significant digital presence”, på engelska oftast bara ”digital tax”, finns på denna länk.

[företag och ekonomi] [it-politik] [7 november 2018]