Projekt Runeberg

projekt som publicerar nordisk litteratur på webben för fritt bruk. – Av upp­hovs­rätts-­liga skäl ingår bara verk som är 70 år eller äldre. Projekt Rune­berg har bland annat lagt ut uggle­upp­lagan av Nordisk Familje­bok på webben (länk). – Namnet Rune­berg är taget från diktaren Johan Ludvig Rune­berg (se Wiki­pedia*: länk) och an­spelar också på före­bilden Projekt Gutenberg. Projekt Rune­berg startades 1992 av Dator­föreningen Lysator (länk)Lin­köpings uni­versi­tet, bland annat av Lars Arons­son. – – Läs mer på runeberg.org. –– Läs också om Litteratur­banken och Projekt Moberg.