Projekt Runeberg

ett projekt som publicerar nordisk litteratur på webben för fritt bruk. Av upphovs­rättsliga skäl ingår bara verk som är 70 år eller äldre. – Projekt Runeberg har bland annat lagt ut uggle­upp­lagan av Nordisk Familje­bok på webben (länk). – Namnet Runeberg är taget från diktaren Johan Ludvig Rune­berg (se Wikipedia), och an­spelar på före­bilden Projekt Gutenberg. – Projekt Rune­berg startades 1992 av Datorföreningen Lysator (lysator.liu.se)Linköpings universitet, bland annat av Lars Aronsson. – Läs mer på runeberg.org. – Läs också om Litteratur­banken, Wikisource och Allmogens.

[arkiv och bibliotek] [bokutgivning] [konst och litteratur] [ändrad 4 oktober 2019]