Projekt Runeberg

projekt som publicerar nordisk litteratur på webben för fritt bruk. Av upp­hovs­rättsliga skäl ingår bara verk som är 70 år eller äldre. – Projekt Rune­berg har bland annat lagt ut uggle­upp­lagan av Nordisk Familje­bok på webben (länk). – Namnet Rune­berg är taget från diktaren Johan Ludvig Rune­berg (se Wikipedia), och an­spelar på före­bilden Projekt Guten­berg. – Projekt Rune­berg startades 1992 av Dator­föreningen Lysator (länk)Lin­köpings uni­versi­tet, bland annat av Lars Arons­son. – Läs mer på runeberg.org. –– Läs också om Litteratur­banken, Wikisource och Projekt Allmogen.

[arkiv och bibliotek] [böcker] [konst och litteratur] [ändrad 24 juni 2017]