marginal

  1. – i typografi: det blanka utrymmet (ljusrummet) till vänster på en vänstersida och till höger på en högersida. På enstaka sidor, som inte ska bindas in, är marginalen till vänster. Det tomma utrymmet på andra kanten av sidan (vid ryggen) kallas för bunten (alltså i mitten, mellan de båda sidorna på ett uppslag). Marginalen brukar vara betydligt bredare än bunten. Ibland kallas även bunten för marginal. – I äldre typografi kallades också de blanka utrymmena upptill och nertill på sidorna för marginaler: övre och nedre marginal;
  2. – i företagsekonomi är marginalen detsamma som pålägget, räknat som procent av försäljningspriset. Marginalen kan alltså aldrig bli mer än 100 procent. – Exempel: man köper varan för 10 kronor och säljer den för 20 kronor. Pålägget är då 100 procent (eftersom pålägget 10 kronor är 100 procent av inköpspriset 10 kronor), men marginalen är 50 procent (eftersom 10 kronor är 50 procent av försäljningspriset 20 kronor);
  3. – på engelska: margin. (Det engelska ordet marginal är ett adjektiv som betyder marginell.)

[ekonomi] [språktips] [typografi] [ändrad 19 november 2019]