uttrång

(extrusion, data extrusion) – otillåten överföring av data från behörig till obehörig. Alltså när någon som har tillgång till information som ska hållas hemlig överför informationen till utomstående – utsmussling av data. Ordet uttrång är bildat som motsatsord till intrång på samma sätt som engelska extrusion är motsatsord till intrusion. (Extrusion används sedan länge i andra betydelser.)