encryption in use

kryptering i användningkryptering av data som behandlas i ett aktivt program. – Kryptering i användning, eller konfidentiell databehandling, innebär att de data som är inlästa i arbetsminnet är krypterade. De dekrypteras först när de ska matas in i processorn för beräkningar eller visas i det grafiska användargränssnittet. Detta är ett sätt att försvåra avläsning av data med användning av insmusslade program. – Jämför med encryption at rest (lagringskryptering) och encryption in motion samt med data in use.

[kryptering] [programkörning] [ändrad 28 februari 2022]