exfiltration

exfiltrering, utsmussling, utsmuggling – stöld av data från ett it‑system. Vanligtvis på ett sådant sätt att det inte upptäcks med en gång. Exfiltrering är oftast olovlig kopiering av data i samband med dataintrång. – Ordet exfiltrering är lånat från militär terminologi, där det står för utrymning av människor från ett farligt område, alternativt för tillfångatagande av en eller flera personer på fientlig mark för utsmuggling ur området. Det är bildat som motsatsen till infiltrering (att ta sig in i ett område i smyg eller att med falsk identitet ansluta sig till en grupp). – Ordet exfiltrering betyder bokstavligen att ta sig ut genom ett filter. – Läs också om uttrång.

[dataskydd] [ändrad 15 juni 2021]

Dagens ord: 2019-01-05