exfiltration

exfiltrering – stöld av data från ett it‑system. Vanligtvis olovlig kopiering av data i samband med dataintrång. – Ordet är lånat från militär terminologi där det står för utrymning av människor från ett farligt område, alternativt för tillfångatagande av en eller flera personer på fientlig mark för utsmuggling ur området. Det är bildat som motsatsen till infiltrering (att ta sig in i ett område i smyg eller att med falsk identitet ansluta sig till en grupp). – Ordet exfiltrering betyder bokstavligen att ta sig ut genom ett filter.

[dataskydd] [18 december 2018]

Dagens ord: 2019-01-05