data privacy

datasekretess – särskilt skydd av personuppgifter och andra skyddsvärda uppgifter. – Datasekretess gäller:

  • – dels vid överföring av data, både inom och utom den egna organisationen;
  • – dels skydd mot olovliga ändringar, manipulation, attacker och skador orsakade av tekniska problem.

– Språkligt: Privacy översätts oftast med [personlig] integritet. Men översättningen dataintegritet skulle kunna leda tanken fel, eftersom integritet har en annan betydelse när det gäller data: motsägelsefrihet och konsekvens. Därför får det bli datasekretess på svenska.

[data] [dataskydd] [30 mars 2023]