telefonträd

(phone tree)talsvarssystem där en inspelad röst i flera omgångar ber den uppringande att välja något av flera alternativ genom att trycka på en knapp. –‑Man kan se systemet som ett träd där varje knapptryckningsled är en förgrening. Den uppringande brukar vilja tala med en människa, medan telefonträd tycks vara konstruerade för att försvåra detta.

[telefoni] [15 augusti 2022]

låsskärm

bildskärm som visar en del information även när användaren inte har loggat in. – Låsskärm brukar finnas på smarta mobiler. De kan visa tid och datum, avisera inkommande e‑post och SMS samt aktuella att göra‑ärenden. Man brukar kunna ställa in vad som ska visas. – På engelska: lock screen.

[bildskärmar] [mobiltelefoner] [7 juni 2022]

URLLC

ultra reliable low latency communicationsextremt tillförlitlig kommunikation med låg latens – en aspekt av 5g som bland annat innebär att fördröjningen mellan sändare och mottagare inte får överstiga en millisekund. Detta är viktigt eftersom 5g till stor del är tänkt att användas för kommunikation mellan maskiner, till exempel självkörande bilar. Det är också nödvändigt att kommunikationen är tillförlitlig, det vill säga fungerar varje gång. – Se till exempel IEEE:s webbsidor: länk.

[förkortningar på U] [mobilt] [sakernas internet] [6 mars 2022]

LoRa

en teknik för trådlös dataöverföring med låg strömförbrukning i långdistansnätverk. – LoRa anses kunna bli betydelsefullt i 5g. LoRa finns dels som LoRa PHY, en tillämpning i det fysiska lagret av nätverket, dels som LoRaWAN, som hanterar de högre lagren (se också WAN). Signalerna kodas med en tillämpning av chirp spread spectrum (CSS). – LoRa är en patenterad teknik som först presenterades 2015. Det utvecklades av franska Cykleo (cykleo.fr) och köptes senare av amerikanska Semtech (semtech.com). Semtech har grundat organisationen LoRa Alliance (lora‑alliance.org).

[förkortningar på L] [mobilt] [trådlöst] [26 oktober 2021]

automatisk samtalsfördelning

i företagstelefoni: ett system som tar emot inkommande telefonsamtal och skickar dem till en lämplig person. System för automatisk samtalsfördelning kan också hantera köer och föra statistik. Vem eller vilka som samtalen skickas till kan avgöras med ledning av vem som ringer (nummerpresentation) eller den uppringandes val (talsvar), eventuellt med användning av maskininlärning. – På engelska: automatic call distribution, automated call distributor; ACD.

[telefoni] [28 maj 2021]