automatisk samtalsfördelning

i företagstelefoni: ett system som tar emot inkommande telefonsamtal och skickar dem till en lämplig person. System för automatisk samtalsfördelning kan också hantera köer och föra statistik. Vem eller vilka som samtalen skickas till kan avgöras med ledning av vem som ringer (nummerpresentation) eller den uppringandes val (talsvar), eventuellt med användning av maskininlärning. – På engelska: automatic call distribution, automated call distributor; ACD.

[telefoni] [28 maj 2021]