nummerpresentation

visning av det uppringande telefonnumret på den uppringda telefonens bildskärm eller i en separat nummerpresentatör. Det har funnits som extratjänst i det fasta telefonnätet i Sverige sedan mitten av 1990‑talet, och är standard på mobiltelefoner. Teknisk term: A‑nummeröverföring. (A‑numret är den uppringande telefonens nummer, den uppringda telefonens nummer är B‑numret.) På engelska: caller ID eller (gammalt) caller line identification, CLI. – I USA kan den uppringandes namn visas i stället för numret, namnpresentation. – Läs också om falsk nummerpresentation.

[telefoni] [ändrad 4 maj 2020]