nummerpresentation

visning av det uppringande telefonnumret på den upp­ringda tele­fonens bild­skärm eller i en separat nummer­pre­­sen­ta­tör. Det har funnits som extra­tjänst i det fasta tele­fon­nätet i Sverige sedan mitten av 1990‑talet, och är standard på mobil­tele­foner. Teknisk term: A‑nummer­över­föring. (A‑numret är den uppringande telefonens nummer, den uppringda telefonens nummer är B‑numret.) På engelska: caller ID eller (gammalt) caller line identification, cli. – I USA kan den upp­ring­andes namn visas i stället för numret, namn­pre­sen­ta­tion. – Läs också om falsk nummer­pre­sen­ta­tion.

[telefoni]