wide area network

(WAN) – långdistansnätverk – datornät som är större än ett lokalt nätverk. – Oftast ett nätverk som kopplar samman lokala nätverk i ett stort område. Det kan omfatta allt från en större arbetsplats till platser på flera kontinenter. – För­kort­ningen WANwi‑fi‑routrar och liknande tolkas ofta som ”anslutning till internet”, men strikt talat syftar WAN där på routerns anslutning till en internetoperatör, som i sin tur är ansluten till internet. – Se också stads­nät (metro­politan area network, förkortat MAN) och regionalt nät (regional area network). – Wide area networks kan på svenska också kallas för icke-lokala nätverk. – Läs också om SD‑WAN och LPWAN.

[nätverk] [ändrad 30 januari 2019]

Dagens ord: 2018-05-23