näthat

förolämpningar och hotelser som framförs genom internet, och som har att göra med den utsattas åsikter, hudfärg, religion, kön, sexuella läggning, utseende eller funktionsvariation. Näthat behöver inte nödvändigtvis framföras så att den som det gäller tar del av det. – Näthat är kriminaliserat enligt förslag i utredningen Integritet och straffskydd (länk), som lades fram i februari 2016. Regeringen la fram förslaget i september 2017 som proposition 2016 17:222 med namnet Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Propositionen finns som pdf här. Den gäller som lag sedan den 1 januari 2018. – En undersökning av näthat på forumet Flashback, gjord 2020 av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, finns på denna länk.  – Näthat kallas också för digitalt hat. Läs också om nätmobbning, näthatare och näthot.

[lagar] [näthat] [ändrad 2 april 2021]

Rethink

en app som motverkar nät­mobb­ning. – Re­think tvingar an­vändarna att tänka efter innan de skickar ett kränkande med­delande från sin smarta mobil. Pro­grammet känner igen kränkande till­mälen, och om det upp­täcker sådana i med­delanden som ska skickas så visar den en text­ruta som uppmanar an­vändaren att tänka på saken först. Re­think uppges ha minskat ung­domars be­nägen­het att skicka kränkande meddelanden med över 90 procent. – Re­think har ut­veck­lats av av ameri­kanskan Trisha Prabhu (trishaprabhu.com), som var femton år när pro­grammet lanserades 2015. Hon för­klarar hur hon tänkte i ett inslag från TED: länk. – Se rethinkwords.com. – Läs också om Ful­filtret.

[appar] [näthat] [ändrad 28 mars 2017]

electronic holocaust

elektronisk jude­utrot­ning – hot om omfat­tande it-attacker mot Israel den 7 april 2015. Hotet uttalades av en påstådd repre­sen­tant för Anony­mous i en video. Israel skulle, enligt videon, utplånas från cyberrymden som vedergällning för för­brytel­ser på de ocku­perade om­rådena. Videon finns på YouTube (länk).

[näthat] [ändrad 9 januari 2018]

näthatare

anonym person som skriver kränkande och hotfulla saker i diskussionsforum och i mejl till personer som han eller hon ogillar. – Kvinnor får ofta sexuella hot och föro­lämpningar som gäller deras utseende från näthatare. Ofta angriper näthatarna också debattörer, journalister och politiker som har humana åsikter om invandrare. – Näthatare kallas ibland för troll, men troll i ordets ursprungliga betydelse (när det gäller inter­net) skriver provoka­tiva saker för att det roar dem att ställa till upp­ståndelse. Nät­hatare, däremot, menar vad de skriver. – Läs också om tv‑pro­grammet Trolljägarna och om näthat, näthot, nätmobbning, nät­­stalkning, makromobb och skriv­­bords­­krigare.

[illa omtyckta personer] [näthat] [ändrad 17 april 2018]

pajamahedeen

sarkastiskt ord för nät­aktivister som sitter vid datorn i pyjamas (hur man nu kan veta det) och angriper andra. Samman­­­satt av pajama och mujahedeen (mujahedin), arabiskt ord för frihetskämpe. Ordet motsvarar närmast svenska skrivbordskrigare.

[it-folkgrupper] [näthat] [ändrad 20 augusti 2018]

troll

  1. nättroll, internettroll – en som skriver provokativa saker på internet, eller kommer med uppen­bart felaktiga påståenden för att skapa uppståndelse. – Från början: en som gör det för att skapa irritation, och för att skratta åt alla som låter sig luras, till exempel genom att de kommer med allvarligt menade rättelser av avsiktliga och provokativa fel. I denna betydelse kommer ordet troligen av trolling (fiskesättet dragrodd, se Wikipedia), som i ”trolling for suckers”, men det skadar förstås inte att engelska troll också har samma betydelse som på svenska. – Se också concern troll. – Numera kallas ofta alla som skriver dumma och provokativa saker för troll, även om de gör det på fullt allvar, som näthatare. Ibland kallas alla som säger emot för troll. – I boken This is why we can’t have nice things (länk) från 2015 hävdar Whitney Phillips (länk) att trollens beteende bygger på samma ”affärsmodell” som vanliga massmedier. – Se också trollfilter. – Trollens inlägg kallas på engelska ibland för flame bait. – Jämför med bozo, griefer, lamer, n00b och sea‑lioner;
  2. – person eller organisation som arbetar med desinformation på nätet – se trollfabrik.
  3. – person eller organisation som pressar människor på pengar för påstådda brott mot patenträtt eller upphovsrätt – se patenttroll, upphovsrättstroll och porn troll;
  4. to troll – att surfa, att söka information på webben.

– Ordet: Troll kan dels ha att göra med substantivet troll i samma betydelse som på svenska, men det kan också anspela på trollingdragrodd, eller på det ljudlika trawl (som i trålning) i betydelser som genomsöka, håva in.

[illa omtyckta personer] [näthat] [troll] [ändrad 27 maj 2022]