web trawling

automatiserad insamling av webbsidor av viss typ. Med insamling menas att sidorna blir upptäckta, inlästa och lagrade på något sätt. – På svenska: webbsideinsamling – se harvesting.  – Web trawling bör inte förväxlas med trolling.

[informationsinsamling] [webben] [ändrad 14 november 2018]