nätstalkning

personförföljelse (stalkning) på nätet: hot, förolämpningar, för­tal, ovälkomna sexuella inviter och andra trakasserier mot en en­skild person som görs med användning av e‑post, webb­­sidor, in­lägg i diskussionsforum, SMS och andra elektroniska kommunika­tions­­medel. – Nätstalkning är straff­bart i Sverige (se olaga för­följelse) och, bland annat, i en del amerikanska delstater. – På engelska: cyberstalking. Ordet kommer av cyber och stalkning – personförfölj­else (se också stalker site). – Om det drabbar barn och skolungdom kallas det också för nätmobb­ning. – Jämför med doxing, hämnd­porr, näthatare och makromobb.

[förföljelser] [ändrad 18 april 2020]