nätstalkning

personförföljelse (stalkning) på nätet: hot, förolämpningar, för­tal, ovälkomna sexuella inviter och andra trakasserier mot en en­skild person med hjälp av e‑post, webb­­sidor, in­lägg i diskussionsforum, SMS och andra elektroniska kommu­nika­tions­­medel. – Nätstalkning är straff­bart i Sverige (se olaga för­följelse) och i en del amerikanska delstater. – På engelska: cyberstalking. – Ordet kommer av cyber och stalkning – personförfölj­else (se också stalker site). – Om det drabbar barn och skolungdom kallas det också för nätmobb­ning. – Jäm­­för med doxing, hämnd­porr, näthatare och makromobb.

[förföljelser] [ändrad 4 oktober 2018]