flame bait

”flejmbete” – avsiktligt provokativt inlägg; brandfackla – inlägg i diskussion på internet, gjort enbart för att framkalla hetsiga reaktioner. – Se flame. – De som lägger ut flame baits kallas på svenska för flejmare. – Se också troll.

[diskussioner] [ändrad 9 mars 2018]