NFMI

near-field magnetic induction – teknik för trådlös dataöverföring med användning av ett modulerat magnetfält. (De flesta andra trådlösa tekniker använder elek­tro­mag­ne­tisk strålning, alltså radiovågor.) – NFMI har kort räckvidd, två—tre meter, vilket i många sammanhang är en fördel. För många slags trådlös kom­mu­ni­ka­tion, som trådlösa hörlurar och annan kroppsburen utrustning, finns det inget behov av längre räckvidd. Utanför sfären med två—tre meters radie är det praktiskt taget omöjligt att avlyssna NFMI, vilket höjer säkerheten. NFMI är också okänsligt för sådana stör­ningar som kan drabba radiobaserad kom­mu­ni­ka­tion, liksom för avsiktliga försök att störa. – Tekniken har utvecklats av den amerikanska företaget Freelinc (länk) och marknadsförs i mitten av 2010‑talet som ett bättre och säk­ra­re alternativ till blue­tooth. – Läs också om NFMC.

[förkortningar på N] [trådlöst] [ändrad 4 april 2017]

NiFi

Apache NiFi – system som hanterar dataflödet i stora it‑system. Det kallas ibland för datalogistik. Ett grafiskt användargränssnitt visar i realtid all förflytt­ning av data och indikerar fel. Användaren kan ingripa och styra om dataflödet vid behov. – NiFi utvecklades av den amerikanska signalspaningsmyndigheten NSA under namnet Niagara Files, därav NiFi (uttalas najfaj). NSA släppte senare projektet med öppen källkod. Apache Soft­ware Foundation tog 2014 över utvecklingen. – Se nifi.apache.org.

[data] [förkortningar på N] [it-system] [ändrad 14 november 2017]

NSFW

”not safe for work” eller ”not suitable for work”; ibland också: ”not suitable for wife” – om något på internet som bör kollas först efter jobbet. Ofta: kodord för pornografi. – Alternativ: SFW.

[förkortningar på N] [nät- och sms-språk] [ändrad 10 januari 2020]