mobil

  1. – trådlöst ansluten till tele- och datanätet med fri rörlighet i ett stort område. – Till exempel en stor del av ett eller flera länder. Anslut­ningen fungerar även när man färdas i hög hastighet med bil eller tåg. – Typexemplet på mobil kommunikation är mobiltelefoni. Även bärbara datorer och surfplattor använder mobil kommunikation, liksom en del smarta klockor. – Den mobila utrustningen kommunicerar genom ett nät av sam­verkande basstationer som håller reda på var användarna befinner sig, även när samtal inte pågår. Vid behov kan basstationerna flytta över pågående kommunikation från en bas­station till en annan utan att samtalet bryts (se handover). – Mobil kommunikation är en typ av trådlös (wireless) kommunikation. Andra typer av trådlös kommunikation är sladdlös (cordless) kommunikation, RFID och NFC;
  2. – som har att göra med mobil tele- och datakommunikation;
  3. – kort för mobiltelefon.

– Språkligt: Adjektivet mobil betyder från början rörlig, flyttbar. Men numera betyder mobil ofta ”som har att göra med mobiltelefoni”. Om man säger ”mobil kommu­nikation” menar man inte att kommunikationen är mobil (vad det nu skulle innebära), utan att den sker med teknik som medger mobilitet för användaren och telefonen (eller annan utrustning).

– På engelska: mobile, men se också cellular.

[mobilt] [språktips] [ändrad 8 maj 2022]