Network time security

(NTS) – ett protokoll för förmedling av rätt tid över internet. – NTS tas successivt i bruk i slutet av 2010-talet och ersätter det äldre NTP, som har kända säkerhetsproblem. Den stora skillnaden är att NTS har ett system för nyckelutväxling, vilket ska göra det praktiskt taget omöjligt att manipulera tidsinformationen på väg mellan server och mottagare. Tiden är alltså vid varje överföring krypterad med en engångsnyckel. Liksom NTP kan NTS ge rätt tid med en avvikelse på någon tusendels sekund. – Mer i denna artikelNetnods webbsidor. – Netnod började använda NTS i oktober 2019 (länk).

[tidmätning] [20 oktober 2019]

Dagens ord: 2019-11-14