natural language understanding

(NLU) – förståelse av naturligt språk (underförstått: gjort av datorprogram). – Det är skillnad mellan igenkänning (recognition) och förståelse (understanding). Natural language recognition innebär att programmet kan känna igen de ord som skrivs eller sägs och till exempel omsätta talat språk till skriven text. Natural language understanding innebär dessutom att programmet ”förstår”, till exempel genom att kunna svara på en fråga eller göra något som det blir ombett att göra.

[språkteknik] [18 september 2018]