Portable network graphics

ett filformat för bilder och grafik på webben, känt som PNG, vilket också är filnamnsändelsen (.png). Uttalas ”ping”. PNG möjliggör kraftfull komprimering av bilder. De delas upp i ”chunks” (tuggor) – bildelement som delas in i ett antal på förhand givna typer. PNG får användas fritt, och det är avsett som ersättning för filformatet GIF och i vissa fall även för TIFF. – Läs mer på PNG:s webbplats.

[bildbehandling] [filformat] [ändrad 11 december 2019]

lagg

eftersläpning, fördröjning – om datorspel och annan datoranvändning: lång svarstid. Det kan leda till att bilderna på bildskärmen förändras på ett hackigt eller ryckigt sätt, oftast på grund av långsam datakommunikation eller att processorn är upptagen med annat. Kommer av engelska lag (eftersläpning) som i jetlag. – Lagga – släpa efter, vara för långsam, vara ryckig eller hackig. – Jämför med latens och jitter.

[grafik] [spel] [ändrad 6 december 2018]

integrated graphics

inbyggd grafik, inbyggt grafikkort. Alternativet är discrete graphicsutbytbar grafik, utbytbart grafikkort. I äldre texter kan integrated graphics betyda inbyggd bildskärm.

[grafik] [ändrad 5 september 2019]

grafik

  1. – se datorgrafik;
  2. – traditionellt: text eller bild som är avsedd för tryckning, i konstnärliga sammanhang träsnitt, kopparsnitt, litografi och andra tekniker där konstnären själv gör hantverket. En grafiker är antingen en konstnär som gör grafik eller en anställd på ett tryckeri.

Grafik som i datorgrafik, i den numera vanliga betydelsen illustrationer (även när det inte är i den traditionella betydelsen – se ovan), är en direktförsvenskning av engelska graphics.

[bildbehandling] [grafik] [konst och litteratur] [språktips] [tryckning] [ändrad 4 april 2020]