scalable vector graphics

svg – språk för beskrivning av tvådimensionella bilder i xml. Har utvecklats av W3C och ingår i alla vanliga webbläsare utom Internet Explorer, som kan lägga till svg som insticksprogram. För mobiltelefoner finns varianterna svg basic och svg tiny. – Se w3.org/Graphics/SVG.