tiff

tag image file format – ett format för digitala bildfiler. Det kan hantera punktuppbyggda bilder och även tredimensionella bilder. Bilderna kan vara komprimerade med algoritmer som lzw eller jpeg.