discrete graphics

utbytbart grafikkort. – Alternativet är integrated graphics: inbyggd grafik, inbyggt grafikkort. I äldre texter kan discrete graphics betyda fristående bildskärm. – Direktförsvenskningen diskret grafik är inte särskilt bra, eftersom den engelska termen inte är en tydlig beskrivning. – Se diskret. –Ibland används discrete graphics som synonym till dedicated graphics, men det är inte samma sak.

[grafik] [ändrad 6 december 2020]