grafik

  1. – se datorgrafik;
  2. – traditionellt: text eller bild som är avsedd för tryckning, i konstnärliga sammanhang träsnitt, kopparsnitt, litografi och andra tekniker där konstnären själv gör hantverket. En grafiker är antingen en konstnär som gör grafik eller en anställd på ett tryckeri.

Grafik som i datorgrafik, i den numera vanliga betydelsen illustrationer (även när det inte är i den traditionella betydelsen – se ovan), är en direktförsvenskning av engelska graphics.

[bildbehandling] [grafik] [konst och litteratur] [språktips] [tryckning] [ändrad 4 april 2020]

discrete graphics

utbytbart grafikkort. – Alternativet är integrated graphics: inbyggd grafik, inbyggt grafikkort. I äldre texter kan discrete graphics betyda fristående bildskärm. – Direktförsvenskningen diskret grafik är inte särskilt bra, eftersom den engelska termen inte är en tydlig beskrivning. – Se diskret. –Ibland används discrete graphics som synonym till dedicated graphics, men det är inte samma sak.

[grafik] [ändrad 6 december 2020]

brännyta

(caustics) – ljuseffekt, ofta i form av en skimrande ring, som uppstår när ljus reflekteras från en ojämn yta eller passerar genom till exempel ett vattenglas. Ordet brännyta anknyter till brännpunkt. På svenska finns också ordet kaustika. Vissa program för datorgrafik kan (genom ljussättning) rita realistiska brännytor.

[grafik] [ändrad 20 november 2019]

Cg

(C for graphics) – ett avvecklat programspråk för rörliga bilder och effekter i digital video. Det utvecklades av företaget Nvidia (nvidia.com) i samarbete med Microsoft, och lanserades år 2002. Ingen vidareutveckling sker sedan 2012, och Nvidia rekommenderar andra språk (se länk). – Programspråket liknade C och kompilerades. Det arbetade direkt mot grafikprocessorn. Specifikationen av Cg är offentlig, och språket får användas fritt av den som fortfarande önskar, men rättig­heterna tillhör Nvidia.

[förkortningar på C] [grafik] [nerlagt] [programspråk] [ändrad 7 juni 2017]