moiré

moiréeffekt (moiré effect) – uttalas ”moaré” på svenska – mönster av kurvor, cirklar, rutor och ränder av det slag som ofta uppstår när ett nät läggs ovanpå ett annat nät. I datorgrafik uppstår oönskade moiréeffekter lätt när man gör digitala avbildningar av fotografier som redan är punktuppbyggda (rastrerade), till exempel bilder ur tidningar. Effekten beror på små skillnader i punkttäthet och på vinkeln mellan punktmönstren. Man kan få bort moiréeffekten genom att välja en lämplig punkttäthet och genom att vrida på punktmönstret. (Moiréeffekt skapas också avsiktligt på vissa typer av siden, så kallat vattrat siden.)

[grafik] [ändrad 20 januari 2020]