lagg

eftersläpning, fördröjning – om datorspel och annan datoranvändning: lång svarstid. Det kan leda till att bilderna på bildskärmen förändras på ett hackigt eller ryckigt sätt, oftast på grund av långsam datakommunikation eller att processorn är upptagen med annat. Kommer av engelska lag (eftersläpning) som i jetlag. – Lagga – släpa efter, vara för långsam, vara ryckig eller hackig. – Jämför med latens och jitter.

[grafik] [spel] [ändrad 6 december 2018]